Medewerker aan het woord: Annoesch

Onze Collega aan het woord: Annoesch

Met dit artikel geven we een kijkje in de keuken van Vimak BI. Waar is onze Business Analist Annoesch verantwoordelijk voor binnen Vimak BI en hoe ziet een dag eruit? We geven het woord onze collega Annoesch:

“De dag start op kantoor in Breda, na het opstarten van mijn werkplek staat er een flashmeeting op de planning van Project X. We bespreken de voortgang, de huidige status, stellen prioriteiten en bespreken hoe we bepaalde vraagstukken kunnen tackelen. Vaak is er voor een project nog informatie die ontbreek om een bepaald vraagstuk te kunnen beantwoorden.

Afhankelijk van de vraag gaan we naar de klant om deze informatie boven water te krijgen.

Tijdens het bezoek spreken we met verschillende professionals binnen de organisatie. Voor de technische vragen over bijvoorbeeld de pakketten waarin de data wordt opgeslagen spreken we met de IT-afdeling en voor vragen over het financiële aspect spreken we met de financieel manager en directie.

Vervolgens wordt alle informatie die is verkregen in de klantengesprekken door het projectteam onderling geevalueerd. Welke concrete informatie hebben we nu, wat hebben we nog nodig, hoe kan dit worden ingezet en hoe kunnen we de gewenste uitkomst van de klant bereiken met deze informatie? Wanneer we zeker weten dat we de benodigde informatie hebben om het vraagstuk op te lossen wordt de informatie gestructureerd. Vaak worden verschillende databronnen geherstructureerd en met elkaar gelinkt. Hiervoor zijn verschillende methodes mogelijk, soms kan in de praktijk blijken dat een vooruitgedachte methode niet uitgewerkt kan worden. In een dergelijk geval wordt er een workshop ingepland binnen het team. In de workshop sparren we over de uitdagingen, mogelijkheden en oplossingen zodat we samen tot een oplossing komen en het vraagstuk van de klant kunnen beantwoorden.”

Na dit proces te hebben doorlopen wordt de vertaalslag gemaakt naar een dashboard. Hierin wordt de klantvraag, die bij aanvang van het project is vastgesteld,  beantwoord door een gevisueliseerde weergave van de uitkomst.